Български   3504 NGOs
NGO Profile

Foundation Culture

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Arts and culture
Education
 
Mission
Утвърждаването на ролята на културните индустрии в европейското израстване на България.
 
Organization Targets
Основните цели са свързани с опазването, популяризирането и социализирането на културно-историческото наследство на България. Съхраняването на българските културни ценности и поставянето им в европейски контекст е движещата мотивация за всяка дейност фондацията. Една от водещите задачи е да се създаде благотворна среда за водене на диалог между българските творци, институциите, учебните заведения в страната и бизнеса. Стимулиране създаването на произведения на изкуството от български автори, както и подпомага ангажирането на деца и младежи в културни проекти и инициативи. Заедно с всичко това фондацията се стреми да създава и устойчив международното културно сътрудничество.

Last Project

Year:
"Деца и професионалисти - заедно по пътя на усъвършенстването"
 
Description:
Фондация “Култура” Русе създаде проекта “Деца и професионалисти – заедно по пътя на усъвършенстването” заради реалната необходимост от помагала, както за организираната в училищата, така и за самоподготовката на учениците, занимаващи се с музика. Стойността на проекта е 45 000 лева. Проектът на Фондация „Култура” е в партньорство с три русенски училища – държавното НУИ „Проф. Веселин Стоянов”, общинското - МГ”Баба Тонка”, и частното - СОУ”Леонардо да Винчи”. Убедени сме, че всеки музикант, който има амбицията да се усъвършенства в тази насока е изправен пред нуждата от самостоятелни репетиции. Програмата за самоподготовка на певци, инструменталисти и вокални групи е насочена към всички класни и извънкласни форми на музикално обучение в специализирани и неспециализирани учебни заведения, извънучилищни педагогически учреждения, центрове за младежка дейност, читалища и др.