Български   3504 NGOs
NGO Profile

Rekichka

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Local initiative groups
Economic development
Environment
 
Mission
Неправителствена организация, фокусирана върху развитието на гребния туризъм в България като алтернатива на масовия туризъм, като по този начин целим подпомагаме опазването на биоразнообразието и ограничаване на негативните въздействия върху околната среда.
 
Organization Targets
• подкрепя развитието на гребния туризъм в България като средство за опазване на биоразнообразието

• подпомага създаването и поддръжката на гребни и веломаршрути

• консултира централните и местни органи на управление относно разнообразяване на местния поминък чрез въвеждане на екотуризъм, като създава условия за финансиране и изпълнение на свързани с това проекти

• консултира частни форми и организации в областта на корпоративната социална отговорност

• подпомага и популяризира гребния туризъм като форма на общуване с природата

Last Project

Year:
“Опазване на глобално значимо биоразнообразие по долното течение на река Янтра и Дунав чрез развитие на екотуристически продукти”
 
Description: