NGO Profile

Bulgaria Vita

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Съдействие за защита на социалните, гражданските и здравните права на децата, младежите, подрастващите и лицата в неравностойно положение, които страдат от различни заболявания и трайни увреждания и работа за създаване на адекватна материална база, гарантираща правата, лечението, образованито и обучението им по индивидуални програми, съобразени с възможностите им.