NGO Profile

Foundation Outward Bound Bulgaria

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Въз основа на метода АУТУЪРД БАУНД, а именно образование чрез предизвикателство, лично преживяване и преодоляване на физически и интелектуални предизвикателства в екип, най-вече сред природата, да се даде принос за: развитие и утвърждаване на духовните ценности, образованието и физическата култура; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация чрез откриване и изява на качествата на личността, стимулиране на личностното развитие и личната комуникативност; подпомагане на инвалиди, представители на малцинствата и социално слаби лица за преодоляване физическите и психологически бариери за комуникация и общтествена адаптация; съдействие за формирането у подрастващите и младите хора на демократична лична ценностна система, способност за вземане на решения и отговорна гражданска позиция; съдействие за формирането в обществото и приоритетно у младите хора активно и отговорно отношение към обществото, природата и околната среда.