Български   3462 NGOs
NGO Profile

Business Foundation for Education

Business Foundation for Education

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Economic development
Education
 
Mission
Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е лидер в инициативите, насочени към образованието и ученето през целия живот, кариерното развитие и повишаване на конкурентоспоосбността на българските граждани.Фондацията представлява National Board for Certified Counselors и международно призната програма Global Career Development Facilitator (GCDF), по която са обучени и сертифицирани над 1000 кариерни консултанти в България.
 
Organization Targets
- популяризиране на ученето и кариерното развитие през целия живот

- развитие на иновативни образователни методики и практики

- подобряване на конкурентоспособността на българските граждани

Last Project

Year:
PROMETHEUS
 
Description:
Проект PROMETHEUS (2014-1-BG01-KA204-001560 - "PROmoting Management and Entrepreneurial THinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU Societies")

Проектът е насочен към подобряване на уменията на кариерните консултанти чрез:
- Изследване на кариерните пътища и аналитичен доклад;
- Електронна книга със 100+ вдъхновяващи добри практики,
- Професионалната мрежа Прометей, която включва кариерни консултанти от цяла Европа;
- Наръчник за онлайн кариерно консултиране;
- Виртуална кутия с 25 инструменти за кариерно консултиране, включително и 5 мобилни приложения.
Всички създадени продукти са свободно достъпни на платформата http://prometheus-eu.net/wp/.

Проектът е отличен със знак за качество като добра практика на европейско равнище.
http://www.hrdc.bg/новини/Български-проекти-са-отличени-като-Успешни-истории-687

History

ФБО изпълнява национални инициативи и европейски проекти, насочени към:• Популяризиране на ученето през целия живот в България;

• Обучение на кариерни консултанти по международната програма GCDF;

• Създаване на университетски кариерни центрове и клубове Кариера в българските училища

• Формиране на умения за заетост у българските младежи;

• Проучване на професионалната ориентация и мотивация на студентите в България;

• Популяризиране на стажовете, ученическите практики, дуално образование, мобилността и доброволчеството като начини за придобиване на трудов опит, житейски умения и професионално ориентиране;

• Създаване на иновативни обучителни програми и инструменти за кариерно развитие