Български   3504 NGOs
NGO Profile

NCH"Hristo Smirnenski1946'

Community Center
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Community center activities
 
Mission
Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
 
Organization Targets
Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование