Български   3572 NGOs
NGO Profile

Barish Culture House

Barish Culture House

Community Center
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Community center activities
 
Mission
1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в град Долни чифлик;

2. опазване и закрила на нематериалното културно наследство;

3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

5. осигуряване на достъп до информация.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000