NGO Profile

Lumos

Lumos

Branch of a foreign NGO

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Преодоляване на бедността и заболеваемостта, насърчаване на образованието, подобряване на детското здравеопазване и подпомагане на детското развитие, предотвратяване на жестокостта към и малтретирането на деца по я свят и други подобни изцяло благотворителни , определени от настоятелите на Фондацията по тяхна изключителна воля.nКЛОНА: Да подпомага реализацията на правата на децата и младите хора в България чрез реформиране на специализираните социални институции и развиване на алтернативни здравни, образователни и социални услуги в общността.