Български   3504 NGOs
NGO Profile

No impossible things

No impossible things

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Interest clubs
Social
Community center activities
 
Mission
развитие уменията и знанията на младежите и децата;

интеграция на младежи с ментални затруднения;

Last Project

Year:
Няма невъзможни неща по пътя на активното включване
 
Description:
Повишаване възможностите за достъп до пазара на труда на младежи с увреждания и родители

Повишаване уменията за труд, намиране и задържане на работа

* Консултиране, мотивиране, тренинги, подкрепа - 25 младежи с ТЕЛК и 16 родители
* професионални обучения - Помощник-готвачи, Технически секретари, Работници-озеленяване, Социални асистенти - общо 32 човека
* обучения - Компютри, Английски език - 20 човека
* 6-12 месеца работа - 6 младеби с ТЕЛК и 4 родители
* оборудване на работните места
* създаване на Център за почасови занимания на деца

Financial Info

Annual turnover for the last year :
над 500 000

History

Младежко пространство ХамелеON - място за забавление и личностно развитие на младите хора на Варна;

* споделено място за учене; тренинги и семинари; тематични партита; програми за личностно развитие;

* пълноценно общуване; активен и здравословен начин на живот; близост до природата; рециклиране;

******************************************************************************************************************Клуб “Хвърчило” - интеграция и развиване уменията на младежи с ментални затруднения

* практически умения за самостоятелност в ежедневието;

* умения за общуване, социализация;

* уменията за труд;

******************************************************************************************************************Социално предприятие = работа за младежи с ментални затруднения и увреждания

собствена социална фирма с три дейности:

* помощни дейности за офиси - мини печатница, куриерство

* озеленителни услуги, производство на разсади

* кетринг, помощник-готвачи