Български   3504 NGOs
NGO Profile

Chitalishte "Vasil Levski 1945"

Community Center
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Arts and culture
Development of local communities
Community center activities
 
Mission
Читалище "Васил Левски 1945" е обществена организация, чиято мисия е да подпомага развитието на гражданското общество

чрез предоставяне на възможности за включване в разнообразни дейности за личностно и общностно развитие.
 
Organization Targets
Целите на читалището са да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

• Развитие и иобогатяване на културния живот , социалната и образователна дейност в квартала и града;

• Запазване на местните обичаи и традиции;

• Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището;

• Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

• Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание на населението;

• Осигуряване на достъп до информация ,създаване и поддържанена електронни

информационни мрежи за осигуряване на информация.

• Осигуряване условия за развитие на младежки дейности, с които да се задоволяват

Потребностите на младите хора.

• Развитие и осъществяване на социална дейност в гр. Варна и район “Приморски”

Financial Info

Annual turnover for the last year :
100 000 - 200 000