Български   3504 NGOs
NGO Profile

Innovation & Development Center

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Economic development
Environment
IT development
 
Mission
Сдружение "Център за иновации и развитие" е създадено с цел да допринесе за въвеждането на новите постижения на науката и ноу хау, като чрез тях допринесат за икономическото обновление на най-изостаналия северозападен район на България; обединение на експерти и доказани професионалисти в сферата техниката, технологиите и иновациите.
 
Organization Targets
Нашият център консултира, изследва, обучава и подпомага устойчивото развитие на бизнеса и непревителствения сектор.Нашият център активно работи за внедравяне на иновативни подходи за осъществяване на по-добри взаимодейства между бизнес и НПО, държавна и местна администрация.В нашите действия ние се стремим да работим активно за опазване на околната среда и намаляване вредното въздействие на предприятията и човешката дейност върху природата, флората и фауната.Ние подпомагаме сдружаването на граждани, консултанти, ключови експерти, симпатизанти, активисти и доброволци се осъществява за постигането на мир, хармония, съгласуване на интересите чрез гражданско участие за устойчиво развитие в обществения живот на Р България и ЕС, като изпълнява важни социални функции.За нас Посредничество между интересите на обществените групи, от една страна, и интересите на бизнеса и властта, от друга. Допълнителен информационен канал, обезпечаващ органите, приемащи решения и формиращи политики, с информация за интересите на цели групи граждани. Тази информация е не по-малко значима, отколкото доставената по служебен път от държавни консултанти и висококвалифицирани корпоративни експерти. Така се подобрява качеството и далновидността на вземаните от органите решения.

Last Project

Year:
"Легенди за туризъм"
 
Description:
Сдружението реализира дейности като партньор по Проект „Легенди за туризъм”, „Легендите като инструмент за засилване на туризма в региона Кула – Зайчар – Видин”, реф. № CB 16 IPO 006 – 2009 – 1 – 5 съвместно с Община Кула и Регионален център за устойчиво развитие и предприемачество „Тимок””, гр. Зайчар, Р. Сърбия, финансиран по Програма ИПА за добросъседство и сътрудничество България - Сърбия в периода 08.2011 – 08.2012.
Проектът ще спомогне за засилване на културния туризъм на основата на съвместно използване на наследството от Римската империя в региона Кула – Зайчар – Видин, в частност ще подпомогне предприемачите от сферата на туризма и занаятите да подобрят и засилят своята дейност.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

Създаден и функциониращ офис на Сдружение „Център за иновации и развитие”, като средище за консултантски услуги за внедряване на новите технологии и ноу хау в сферата на алтернативния туризъм, ВЕИ и други в подкрепа на съществуващите и бъдещи предприемачи.

Консултантския център е разположен в централната част на град Видин, ул. „Пазарска”, № 33, и предлага разработване на маркетингови и бизнес планове, проекти по ОП „Конкурентоспособност”, други Европейски програми.