Български   3380 NGOs
NGO Profile

Корпус за образование и развитие

Корпус за образование и развитие

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Education
Development of local communities
 
Mission
Мисията на КОР Плюс е да подпомогне подобряването на индивидуалния и групов потенциал и да разшири капацитета на българските общности чрез осъществяване на иновативни програми в сферата на образованието и местното развитие, моделирани на основата на проекти и дейности, инициирани от Корпуса на мира.
 
Organization Targets
• Да поддържа и обогатява създадените от Корпус на мира в България програми и материали, както и да съдейства за разбирателството и приятелството между народите на България и САЩ. • Да представя иновативни методи за преподаване на английски език на българските учители и да затвърждава езиковите умения по английски език на българските ученици. • Да развива капацитета на българските младежи, като им помага да подобряват качеството на живот, да развиват лидерски умения и да се утвърждават като активни членове на местните общности. • Да подобрява административния, икономически и проектен капацитет, както и да насърчава гражданските инициативи на местните общности, организации и отделни лица в България.

Last Project

Year:
Национално състезание по правопис на английски език
 
Description: