NGO Profile

European Youth Alternatives

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Изграждане на ново гражданско общество на основа утвърдените демократични принципи и интеграция на младите хора в европейските структури; подпомагане на личностната реализация на младите хора, както и на тези в неравностойно положение; опазването на околната среда; повишаване на здравната култура на младите хора; съхраняване и популяризиране на българската култура и история; изграждане на утвърдени навици у младите хора в областта на спорта и физическата култура .