Български   3393 NGOs
NGO Profile

Адаптация

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Social
 
Mission
Като организация с нестопанска цел е определена за извършване на общественополезна дейност и има пряката цел да работи с уязвими групи от населението, застрашени от социално отхвърляне и изключване, маргинализирани. Това са лица, употребяващи нелегални наркотици, комерсиални секс работници, лица, лишени от свобода, представители на етнически малцинства, лица в неравностойно положение, работа с деца в и извън училищната им среда.

Last Project

Year:
Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"
 
Description:
Поддържане на екип за работа на терен, целяща промяна в поведението на инжекционно употребяващите наркотици по посока на избягване на рисковете от заразяване с ХИВ и сексуално предавани инфекции, а именно:

- Ежедневно осъществяване на контакти с лица с рисково поведение, употребяващи наркотици;

- Ежедневен обмен на стерилни игли, спринцовки и други принадлежности за инжектиране, предоставяне на презервативи и други контрацептивни материали;

- Всекидневна работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, за повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;

- Раздаване на информационни материали за поемания здравен риск;

- Насочване за лечение към съществуващите специализирани лечебни програми;

- Пред- и след-тестово консултиране и изследване за ХИВ, Хепатити В и С и Сифилис, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение;

* Поддържане на Нископрагов център за употребяващи наркотици;

* Включване на ключови сътрудници от общността на употребяващите;

* Провеждане на АнтиСПИН Кампании с цел обхващане и повишаване на информираността на прицелната група за поеманият здравен риск;

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000