Български   3462 NGOs
NGO Profile

Multi Kulti Collective

Multi Kulti Collective

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Ethnic issues
Arts and culture
International and European issues, policies and research
 
Mission
Мулти култи колектив е социално-културна организация, която работи за интеграцията и постигането на равноправие на гражданите на Европейския съюз (ЕС) и на трети страни, бежанци и етнически малцинства в Република България. Работи и за прилагане на Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС и подкрепя други подобни дейности в ЕС.
 
Organization Targets
Основни цели на сдружението са да:

а) Подпомага интегрирането (социалното, културното и др.) на граждани на ЕС и на трети страни, на бежанци и на етнически малцинства в Република България;

б) Повишава обществената информираност за чуждестранните култури и етническите малцинства в Република България;

в) Повишава гражданската чувствителност с цел преодоляване на дискриминацията и ксенофобията в Република България;

г) Съдейства за спазване на основните човешки права на всички чужденци и етнически малцинства в Република България;

д) Обменя добри практики за интеграция на международно и национално ниво.

Last Project

Year:
Мулти култи китчън
 
Description:
Мулти култи китчън е мястото, където българските вкусови рецептори се срещат с гастрономически удоволствия от целия свят. Нашите домакини от Азия, Европа, Северна и Южна Америка и Африка, сред които има както бежанци, така и мигранти, ви позволяват да надникнете в живота, който са оставили, и рецептите, които са взели със себе си. Това е дълбоко потапяне в неизвестна кулинарна и артистична територия и приятно предизвикателство за сетивата. Съдържанието варира в зависимост от събитието, но обикновено включва презентации, игри, музикални изпълнения, танци, прожекции на филми и всякакви работилници. Често ни казват колко много приятелства и партньорства се създават на събитията на Мулти култи китчън. Опознаването и приемането преминават през стомаха. И очите. И ушите.

Тази неформална платформа е нашата основна дейност в подкрепа на интеграцията на всички новодошли в българското общество. От първото ни събитие в началото на 2011 г. насам сме научили много за други култури, както и за нашата собствена. Ние се адаптираме и развиваме и усилията ни дадоха резултат: бяхме обявени за „добра практика“ от Европейската комисия.

Понякога организираме и затворени Мулти култи събития, когато ни поканят да бъдем домакини на вечери и партита.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
100 000 - 200 000

History

- Овластяване на общностите в Европа (2017 г. - до момента);

- По-добро образование за децата бежанци (2017 г. - до момента);

- Празнуваме солидарността (2016 г. - до момента);

- Културно-образователни събития за деца българчета и чужденци (2016 г. - до момента);

- Калейдоскопи на културата 2: София на фокус през 7 диоптъра (2016 г. - до момента);

- Многонационално партньорство за подобряване на образованието на децата бежанците и търсещи закрила в Европа (2016 г. - до момента);

- Мониторинг и оценка на образованието на деца мигранти в България (2016 г.);

- Турне на американската група Odysseus Finn в България (2016 г.);

- Интеграция и противодействие на ксенофобията чрез чуждестранни кулинарни курсове за ученици (2016 г.);

- Съвместни мрежи за овластяване на родителите на мигранти (2015 г. - до момента);

- Национален механизъм за оценка на интеграцията. Измерване и подобряване на интеграцията на лицата, получили международна закрила в ЕС (2015 г. - до момента);

- НеБългарите (2014 г. - 2015 г.);

- Увеличаване на капацитета на НПО за прилагане на Мулти култи китчън модела в 6 български града с чуждестранно население (2014 г. - 2016 г.);

- Национална медийна кампания: Кухня срещу ксенофобия (2014 г. - до момента);

- Кампания "Запознай се с бежанците" за Световния ден на бежанеца (2014 г.);

- Независим мониторинг на интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България (2014 г.);

- Национален партньор на европейската полиси мрежа за мигранти и образование SIRIUS (2014 г. - до момента);

- Национален координатор на Европейския уебсайт за интеграция на Европейската комисия (2013 г. - до момента);

- Независим мониторинг на изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2011–2013 г.) (2013 г);

- Мулти култи кетъринг (2013 г. - до момента);

- Кулинарни курсове, водени от мигранти и бежанци (2013 г. - до момента);

- Обиколка на София за бежанци и търсещи закрила (2013 г.);

- Мулти култи карта (2012 г. - до момента);

- Театрална работилница за жени бежанки (2013 г.);

- Кампания за набиране на нефинансови дарения в полза на бежанци и мигранти (2010-2013 г.).