NGO Profile

Eco 21

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
до 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Решаване на екологични проблеми от регионален мащаб; екологично възпитание на гражданите и подрастващите; подпомагане развитието на екотуризма и земеделието, ефективно използване на природните ресурси и алтернативните източници на енергия, създаване и развитие на устойчиво общество.