NGO Profile

SNC "Prozorec kam sveta"

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
5 000 - 20 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага социалната интеграция, в обществото, на хората с увреждания; Да провежда социална , рехабилитацня и консултация за техните права; Да осъществява образователна дейност, съобразно европейските изисквания; Да подпомага достъпа до информация на хората с увреждания; Да подпомага трудовата им реализация; Културно-просветна и творческа дейност на хора с увреждания Спортна