Български   3386 NGOs
NGO Profile

Екомисия 21 век

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Promotion of philanthropy/volunteerism
Environment
 
Mission
Да живеем в хармония с природата.
 
Organization Targets
Свързани с екологично образование и възпитание на подрастващи и граждани, дейности, свързани с младежки политики и доброволчество със всички възрасти, политики за демократично гражданство и устойчиво развите на региона.

Last Project

Year:
Младежки информационно-консултантски център - Ловеч 2012-2013
 
Description:
Предоставяне на информационни услуги на младежи, консултации в областта на младежкото развитие на местно и регионално ниво, обучения, консултации по предприемачество и кариерно развитие на млади хора. Дейност - Свободна зона, свързани с младежки събития на общинско ниво.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

Младите хора и българската гора

Младите хора и местното самоуправление

Младите хора и съдебната система

Летни младежки стажове - 2008/2013г.

Пролетни и летни ековаканции с Екомисия - 2004- 2013г.

Създадена мрежа от 4 добрловолчески център към НАРД - Пловдив от 2003 година

Евродеск точка

Проекти по линия на ЕДС - от 208- 2013г. - приели 22 добровлобци от 7 страни

Проекти Грювдвиг - 3 бр. - работа и обмен на възрастни доброволци