NGO Profile

Poostrjavane na talanti - Vega

Poostrjavane na talanti - Vega

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
5 000 - 20 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане, поощряване и развитие на детски таланти в областта на певческото, музикалното, театралното и цирково изкуство в страната и чужбина; организиране и провеждане на първия детски уникален фестивал "като звездите" и на първия детски цирк; развитие, популяризиране и утвърждаване на българската музикална, танцова и циркова култура; подпомагане публикуването и издаването на произведенията на деца таланти; утвърждаване в обществото на значимостта на българското детско творчество