NGO Profile

Bulgarian Huntington Association

Bulgarian Huntington Association

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на обмяната на идеи и информация ,свързани с болестта на Хънтингтън, и техните семейства, стимулиране на сътрудничеството между европейската Хънтингтън общност и професионалния сектор както и с непрофесионалните организации работещи по темата в България и в международен план, развитие на изследванията в тази област чрез сътрудничество с всички организации, пълноценно интегриране на дейността с работата по темата на световните здравни институции и други организации, развиващи изследванията и анализа за по-големи възможности за цялостното подпомагане на лицата, страдащи от болестта на Хънтингтън и на техните семейства.