Български   3462 NGOs
NGO Profile

Bulgarian Huntington Association

Bulgarian Huntington Association

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Protection of human rights
Healthcare, patients’ rights
Social
 
Mission
Подкрепа, подпомагане и интеграция на лицата страдащи от болестта на Хънтингтън и други редки болести и техните семейства. Създаване на информираност относно редките болести и проблемите свързани с тях.

Last Project

Year:
Овластяване на хора с редки болести
 
Description:
Проекта има за цел да активира хората засегнати от редки болести в застъпнически действия насочени към отстояване на правото им на получаване на адекватна и навременна социална подкрепа.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

"Дарете грижа за хора с редки болести" е кампания целяща набирането на средства за осигуряване на домашни грижи за хора с редки болести, които са в невъзможност да излизат от домовете си поради тежестта на уврежданията. Кампанията е активна в Платформата - https://platformata.bg/bg/kauzi/325:1935-2018-12-07-21-20-55/details/campaign.htmlВ социалните медии кампанията се споделя с шахтаг #даретегрижа.