NGO Profile

Foundation of Democracy and Partnership

Foundation of Democracy and Partnership

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие на демократичните процеси в република българия; защита на човешките права; създаване на проекти за съдействие на компетентните органи за борба с тероризма и корупцията; международни инициативи по развитие на демократичните процеси; международни семинари и социологически изследвания; създаване и разпространение на медийни продукти; развитие и утвърждаване на международните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; защита на околната среда; създаване на проекти за възстановяване на исторически паметници на културата.nСтопанска