NGO Profile

Rila Regional Development Agency

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да стимулира социално - икономическото развитие на региона на Рила планина; . да подпомага устойчивото развитие на региона на Рила планина;n да работи за подобряването на качеството на живот в региона, създаването на нови работни места, борба с демографската криза.n да работи за подобряване на инвестиционната среда в региона.