NGO Profile

Onkobolni i Priqteli

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага всички пациенти с онкологични заболявания на територията на община Ботевград, Софийска област, при лечението им,както и да работи за предотвратяването на тези и други подобни заболявания, да съдейства при снабдяването им с лекарства, необходимите консумативи и диетични храни, да провежда здравна просвета и да ги запознава с последните новости на медицината в борбата с тези заболявания, да подпомага социално слабите болни и тези, които се нуждаят от грижи, да съдейства за социалната им интеграция и лична реализация.