NGO Profile

Association of Bulgarian Villages

Association of Bulgarian Villages

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
5 000 - 20 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основни n1. Развитие на информационната осведоменост по отношение на българските села и възможностите за инвестиции в тях.n2. Стимулиране на туризма в селските райони.n3. Привличане на инвестиции за възраждане на селското стопанство.n4. Да предприема и подкрепя и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо, икономическо съдействие по отношение на хората в селата.n5. Създаване на положително и отговорно отношение към селата.n6. Да повишава знанията на хората в селата за процеса на европейската интеграция на Р. България.n7. Да популяризира българските села в чужбинаnnnnnnn8. Подпомагане институционалното укрепване на държавните структури и оптимизиране на дейността им за по-ефективно прилагане на европейски практики в областта на селското стопанство, културните и образователните дейности в селата;n9. Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти;n10. Понижаване на безработицата в селата;n11. Намаляване на миграцията от селските райони;n12. Информационна подкрепа, съобразно нормативните уредби на ЕС, касаещи селата и селското стопанство;n13. Законодателна инициатива в областта на българските села.nСредства за постигане на