Български   3380 NGOs
NGO Profile

ФАЙВ СТЕПС АДВЕНЧЪР-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ФАЙВ СТЕПС АДВЕНЧЪР-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Environment
Children
Physical education and sport
 
Mission
А/ Участие в програми и проекти на регионално, национално и международно ниво; Б/ Развитие на спортната и планинарска култура и образованието на обществото; В/ Да си сътрудничи с местни и чуждестранни правителствени и неправителствени организации, физически лица, международни, държавни и общински структури в страната и чужбина, за постигане на максимални резултати при реализирането на проекти, ориентирани към постигане целите на сдружението; Г/ Всички, отговарящи на естетическите ни изисквания, форми на социално-ангажирано изкуство; Д/ Дискусии, семинари, обучения, публични обсъждания с информационен характер, тренинг-курсове и конференции; Е/ Формирането и развиване на културно-информационен център като платформа и ядро; Ж/ Фестивали, изложби и културно-информационни мероприятия; З/ Изготвяне на новаторски комуникационен подход за промотиране на културни продукти и новаторски идеи; И/ Организиране на спортно-тренировъчна дейност в областта на планинарските дейности, както и на всички други видове спорт на аматьорско и професионално ниво, като тренировъчния процес бива воден от високо квалифицирани специалисти за всеки отделен вид спорт; Й/ Организиране на състезания; К/ Медийни и обществени информационни кампании, прояви с благотворителна цел за подпомагане на държавни, общински и частни инициативи, промотиращи развитието на планинарството и спорта сред младежта и подрастващите, както и всички други законосъобразни средства, форми и дейности за постигане на целите на Сдружението, непротиворечащи на българското законодателство.
 
Organization Targets
Целите на Сдружението са: 1/ Да промотира и развива дейности на открито; 2/ Да възпитава планинарска и екологична култура в хората, чрез привличане на обществеността, насърчаване на творческа активност и самоинициатива на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на висококвалифицирани специалсти; 3/ Да участва в дейности за опазване и поддържане на разнообразието от екосистеми и естествените процеси протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване и поддържане на биологичното разнообразие; 4/ Да спомага за всестранното развитие на личностните качества, физическата култура и активния начин на живот на хората; 5/ Ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на планинарските дейности, както и на всички други видове спорт на аматьорско и професионално ниво;

History

02.08.2014г. по случай традиционния събор в Пирин планина в района на хижа „Попови ливади“ сдружение „ФАЙВ СТЕПС АДВЕНЧЪР „ проведе спортно образователна програма за децата от региона.Програмата започна в 10.00 часа с запознаване на подрастващото поколение с лекции за поведение на човека в планината.След това беше проведен инструктаж и младежите бяха спуснати по предварително изграденото въжено съоръжение „Въжен тролей“.В 12.00 се проведе лекция за изграждане на бивак в планината и нужната ни екипировка .За финал на нашето мероприятие стартира обучение и състезание по спортно ориентиране.Вълнуващия ден завърши с награждаване на победителите 14.09.2014 В обновения парк на град Гоце Делчев екипа на ФАЙВ СТЕПС АДВЕНЧЪРС проведе Еко беседа със закуска на тревата. Идеята ни е по време на Закуска на тревата да съберем местни хора – възрастни и младежи, и да им създадем нагласата, че живеят в уникално място, което с малко усилия могат да опазят и съхранят природата . На беседата бяха засегнати темите за биоразнообразието в Пирин и разделното събиране на отпадъци в планината както и опазването на защитените животински видове. 11.10.2014г. ФАЙВ СТЕПС АДВЕНЧЪР проведе преход от село Делево до хижа „Попови ливади.Целта на прехода беше не само за движение на децата но и за почистване на еко пътеките в района .Бяха събрани 4 чувала с отпадък и пътеките бяха почистени от сухи дървета и камъни.С част от събраните отпадъци децата направиха къщички на птичките в гората.