Български   3504 NGOs
NGO Profile

Zhulevia dom

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Children
Social
 
Mission
Осигуряване за деца, семействата им и възрастни хора, грижи за достоен живот и стимулиране гражданското участие в дейностите за закрила на детето, повишаване стандарта на живот на хората с увреждания.
 
Organization Targets
Осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на деца до 18 години в общността.

Осигуряване достъпност на социалните услуги за деца и възрастни, нуждаещи се от тях,

Създаване на условия за развиване на способности у децата за независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти и умения за поемане на лична отговорност след навършване на 18 години.

Цялостно обслужване на възрастни хора през деня.

Last Project

Year:
ЦНСТ за деца
 
Description:
Да се грижим за детето и семейството стойностно,
за да спечелим лоялността им за цял живот.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000