Български   3504 NGOs
NGO Profile

Initiatives for active Europe

Initiatives for active Europe

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Education
Social
 
Mission
Нашата мисия е да реализираме инициативи, които създават по-добра жизнена среда за хората в Европа.
 
Organization Targets
- Да подпомага развитието на гражданското общество чрез популяризирането на европейските ценности и идеи;

- Да подпомага работата на местната и националната власт в контекста на партньорството между държавата и неправителствените организации в полза на обществеността;

- Да подпомага развитието на бизнес сектора за подобряване на неговата конкурентоспособност, устойчивост и социална отговорност;

- Да реализира инициативи за създаване на по-добри условия за живот в региона;

- Да насърчава активно участие в доброволчески дейности;

- Да популяризира неформалното и формално образование и обучение и реализиране на дейности, насочени към повишаване на квалификацията на гражданите за подобряване качеството на живот и конкурентоспособността на работната сила в един променящ се свят;

- Да подпомага развитието на селските райони в сферите на: подобряване на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;

- Да подпомага процесите на европейска интеграция, образованието, науката, културата, изкуството, здравеопазването; да подпомага развитието и утвърждаването на процесите на интеграция на Република България в Европейския Съюз;

- Да развива, популяризира и утвърждава основните ценности на гражданското общество, свободата на личността; да подпомага развитието на демократичното общество, социалната интеграция и личностната ориентация на хората на национално и международно ниво; да подпомага творческото и личностно себеизразяване и обществена изява на хората и да работи за тяхната социализация.

Last Project

Year:
Превенции срещу телефонните измами
 
Description:
На 29.05.2015г. беше проведена информационна кампания в пенсионерски клубове и старчески домове на територията на гр. Русе. Екипът на Фондация „Инициативи за активна Европа“ запозна възрастните хора с многобройните телефонни измами и ще представи пред тях някои от по-често срещаните измамни практики. Изяснени бяха причините за инициирането на телефонните измами. Екипа на ИАЕ сподели с хората от третата възраст как да реагират, ако нещо подобно им се случи. Чрез дискусии беше установено дали възрастните хора са се натъквали на телефонни измамници. Пенсионерите споделиха своите впечатления, както и поведението им по време на въпросния разговор. Екипът на Фондация „Инициативи за активна Европа“ инициира сценка пред възрастните хора, която носи името „Телефонни измами“ и пенсионерите споделиха как биха реагирали в подобна ситуация и какво е това, което ги принуждава да се доверят на човека от другата страна на телефона.

History

На 29.05.2015г. беше проведена информационна кампания в пенсионерски клубове и старчески домове на територията на гр. Русе. Екипът на Фондация „Инициативи за активна Европа“ запозна възрастните хора с многобройните телефонни измами и ще представи пред тях някои от по-често срещаните измамни практики. Изяснени бяха причините за инициирането на телефонните измами. Екипа на ИАЕ сподели с хората от третата възраст как да реагират, ако нещо подобно им се случи. Чрез дискусии беше установено дали възрастните хора са се натъквали на телефонни измамници. Пенсионерите споделиха своите впечатления, както и поведението им по време на въпросния разговор. Екипът на Фондация „Инициативи за активна Европа“ инициира сценка пред възрастните хора, която носи името „Телефонни измами“ и пенсионерите споделиха как биха реагирали в подобна ситуация и какво е това, което ги принуждава да се доверят на човека от другата страна на телефона.