Български   3572 NGOs
NGO Profile

Synergy Bulgaria

Synergy Bulgaria

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Promotion of philanthropy/volunteerism
Education
Other
 
Mission
Да създадем свят на радост, в който всеки може да израства и да процъфтява в удовлетвореност и успех.
 
Organization Targets
Синерджи България е регистрирана през 2013 г. в гр. София. Ние сме приятели, доброволци, младежки работници и обучители, свързани от общ интерес към това да споделим личния и професионалния си опит с други търсещи и активни млади хора ангажирани в сферата на неформалното образование. Също така, всеки от нас има различен поглед над света и това ни прави богати и разнообразни на гледни точки, похвати, идеи и стратегии. Това, което ни обединява в разнообразието е общата ни визия за един свят, който работи за всеки, от любов, грижа и сътрудничество (когато цялото е повече от сумата на отделните части).Целите на дейността на Синерджи България са:- да популяризира неформалното образование и доброволчеството като силна платформа за лична и професионална реализация и алтернатива на безработицата

- да насърчава неформалното общуване и социалните контакти между хора от различни възрасти в социална, учебна и бизнес среда

- да разпостранява идеите за учене през целия живот и развитието на нови компетентности (ценности, умения, знания) у хора от различни поколенияЦелите си постигаме чрез:- организиране и провеждане на обществени събития, регионални и международни конференции, обучения, семинари и работни срещи

- внедряване в дейностите ни на различни методи от неформалното и формалното образование с цел развиване на компетентности като: предприемачески и творчески дух и мислене, емоционална интелигентност, социалното включване, отговорност и др.

- създаване на обучителна среда, приемане, изпращане и координиране на младежи, доброволци и младежки работници на обучения и обмени по проекти, които ние управляваме или такива на наши партньори

- поддържане и разширяване на мрежа от контакти от хора със сходни интересни, нужди, ценности

- осигуряване на качествени менторство и коучинг за нашата целева група и всеки, който има нужда и желание да изследва собствените си стилове на работа и ученеЦелева група на Синерджи България:Нашите усилия са насочени най-вече към младежи и възрастни, които имат стремеж за личностно и професионално израстване и са готови да експериментират, учейки.- активни млади и доброволци

- млади хора с неравностоен социален произход или по-малко възможности в сравнение с техните връстници

- тези, които работят с младежи: учители, обучители, социални работници, младежки работници, младежки лидери, ментори и коучовеСинерджи България работи по одобрени от НА ЦРЧР проекти за финансиране. В тях залагаме обучения и младежки обмени по програма Еразъм+. Във връзка с това, ние сме ангажирани с качественото планиране и изпълнение на дейностите по тези проекти.

Също така, ние се страем да привличаме активни млади хора, които да съдействат за разрастването на нашата организация и повишаването на капацитета ни, посредством реализирането на техни собствени проекти. Ето защо, за всеки краен срок за подаване на проектни предложения, ние даваме възможност на всеки, който споделя визията и идеите ни, да планира и подготви проектно предложение. Ние осигуряваме менторство и коучинг на нашите доброволци, за да може качеството на подаваните от нас проекти да се повишава, заедно с качеството на изпълнението им според изискванията на програма Еразъм+. Така създаваме взаимна обучителна среда, в която учим, докато работим заедно, и се забавляваме в непрестанния процес на личностен растеж.

Last Project

Year:
Learn.Grow.Change
 
Description:
Проектът представлява 12-месечна програма, която позволява на шестима доброволци да прекарат една година в София, България и да придобият умения, необходими им да се превврнат в бъдещ социален предприемач.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000