NGO Profile

Rise for Varna

Rise for Varna

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да съдейства за развитие на гражданското общество и да защитава демократичните ценности. да иницира дискусии относно механизмите на взаимодействие между правовата държава и гражданското общество. Да развива и утвърждава добрите европейски практики и модели на държавно, обществено и поплитическо развитие. Да насърчава предприемачеството и да осигурява условия за икономически растеж. Да допринесе за развитието на принципа за равните възможности за реализация във всички сфери на обществения живот. Да се отвърди като надежден партньор на международните институции за реализиране на икономически, социални, културни, обществени и интеграционни проекти. Даване шанс на всички млади хора. Подпомагане на тяхното личностно изграждане и развитие като свободни личности. Подпомагане социалната интеграция, личностната и професионална реализация на хората с увреждания. Съдействие за предоставяне на социални услуги. Да допринася за популяризирането на българското културно-историческо наследство, както и на произведения на съвременната българска култура и изкуство в страната и чужбина.