NGO Profile

Junior Achievement Bulgaria

Junior Achievement Bulgaria

Foundation

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

развитие на гражданското общество; развитие на образованието, наукатаnи техниката; защита на околната среда; създаване на необходими условия за европейска и nсветовна интеграция на България и по-конкретно на нейните млади хора. Фондацията ще осъществява си по следните начини: създаване и прилагане на разнообразни програми за обучение по икономика в началните и средните училища; провеждане на курсове, семинари и други учебни форми; издаване и разпространяване на учебници и учебна литература; издаване и разпространяване на актуална икономическа информация; организиране и провеждане на разнообразни конкурси и бизнес игри.nФондацията набира имуществото си от: дарения или завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица; приходи от собственото си имущество; кредити; осъществяване на стопанска