Български   3504 NGOs
NGO Profile

Obshtestvo i ustoychivo razvitie

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
International and European issues, policies and research
Economic development
Social
 
Mission
Извършване на социално- икономически, културни и исторически проучвания и разработки и прилагането на тяхната основа на социално- икономически, културни и исторически политики, програми, проекти и дейности от свое име и за сметка на възложителите.
 
Organization Targets
Осъществява социологически, икономически, статистически, социални и други изследвания, анализи и прогнози.\\r\\nПосредничи и подпомага хората в неравностойно положение за интегрирането им в обществото и тяхната професионална реализация.\\r\\nИзвършване на дейности свързани с развитие и интеграцията на различните етноси в Република България.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000