Български   3503 NGOs
NGO Profile

Karin dom

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Promotion of philanthropy/volunteerism
Children
Social
 
Organization Targets
1) Да предложим качествено обслужване на деца със специални нужди за предотвратяване изоставянето им в домове от родителите им и да подпомогнем тяхното успешно интегриране в обществото;

2) Да разпространяваме добрата практика чрез обучения и консултации на родители и специалисти, работещи с деца със специални нужди от цялата страна, придържайки се към международните стандарти.

Last Project

Year:
Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания
 
Description:
Проектът застъпва социалния модел, поставящ детето и семейството в центъра на предоставяните услуги и демонстрира неговото предимство спрямо медицинския модел.
Цел на проекта е намаляне на изоставянето и институциализацията на деца в риск и с увреждания.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
над 500 000