Български   3462 NGOs
NGO Profile

Sofia Development Association

Sofia Development Association

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Библиотека

Социални иновации - Доклад за идентифициране и оценка на нуждите на местните потребители и заинтересовани страни

Изследването е част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

Социални иновации. Доклад от изследване и анализ на съществуващи подходи и опит в България и ЕС

Изследването е част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

Анализ върху поведението на пътниците на база цифрови данни дава възможност за подобрение качеството на транспортните услуги

.