Български   3594 NGOs


New Search

Organization Name:
Field of activity:
Region:
Last Update:
NGO Type:
Statute:
PU

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ВИДИН

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association – sports club/federation
Field of activity:
PU

ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС Р О М А

Region: Vidin
Town: Дунавци
Type: Association
Field of activity: Healthcare, patients’ rights; Arts and culture; Education
PU

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ДРУЖЕСТВО - ВИДИН

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ "ВЕДЕРНИК"

Region: Vidin
Town: Белоградчик
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ МИДЖУР

Region: Vidin
Town: Белоградчик
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ БАЛКАН

Region: Vidin
Town: Белоградчик
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ БОНОНИЯ 2001

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association – sports club/federation
Field of activity:
PU

ОБЩНОСТ НА РУМЪНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association
Field of activity:
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА "БДИНЦИ 2000"

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

АНСЕЛ БЪДЕЩЕ ЗА ВИДИН

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Foundation
Field of activity: Healthcare, patients’ rights; Arts and culture; Education
PU

КАМФИЛТ

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association
Field of activity:
PU

БИЗНЕСИНКУБАТОР - 2002 ГОДИНА

Region: Vidin
Town: Белоградчик
Type: Association
Field of activity:
PU

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СОУ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Education; Physical education and sport
PU

ЕКО СВЯТ

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Foundation
Field of activity: Arts and culture; Education
PU

ЕКОПЛАНЕТ

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association
Field of activity: Legislation, advocacy, public policies
PU

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"- ГР. ВИДИН

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association
Field of activity:
PU

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВСЕЛЕНА - 2003

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association
Field of activity:
PU

УЧИЛИЩНО НАСТООЯТЕЛСТВО НА ЦДГ №3 "ДЕТЕЛИНА"- ГР.ВИДИН

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Education
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

ПЧЕЛИЦА

Region: Vidin
Town: Видин
Type: Association
Field of activity: Education
123456...8
New Search