Български   3489 NGOs


New Search

Organization Name:
Field of activity:
Region:
Last Update:
NGO Type:
Statute:
PU

ЕВРО НОВА

Region: Vidin
Type: Foundation
Field of activity: Healthcare, patients’ rights; Education; Physical education and sport
PU

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - ВИДИН

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity:
PU

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ВИДИН

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Branch organizations; Arts and culture; Education
PU

ДИАЛОГ СОПД

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Education
PU

ФЕНИКС -21 ВЕК ФОПД

Region: Vidin
Type: Foundation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

КОМПАС

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity:
PU

ЖИКО- МОТОР СПОРТ

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity:
PU

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ ДУНАВ АРЧАР

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС ГЛОБАЛ СПОРТС-ФАЙТ КЛУБ СОПД

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

СБЪДНАТА МЕЧТА ФОПД

Region: Vidin
Type: Foundation
Field of activity: Legislation, advocacy, public policies; Social
PU

ЗАЕДНО - 2000

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

ПОДАЙ РЪКА- ВИДИН

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Education; Social
PU

СПОРТЕН КЛУБ БОРЕЦ - ГР. ВИДИН

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

ПАМЕТНИК НА СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВЪВ ВИДИН

Region: Vidin
Type: Foundation
Field of activity: Arts and culture; Education
PU

ИРВАЛ

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity:
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА ВИДИН

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ - ШАМПИОН

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

ДОРТИКУМ- ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ СОПД

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Education
PU

АКЧАИР

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Education
1...45678
New Search