Български   3468 NGOs


New Search

Organization Name:
Field of activity:
Region:
Last Update:
NGO Type:
Statute:
PU

СПОРТЕН КЛУБ "ВАНТО"

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА -БОНОНИЯ

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНУ КАЯК-БДИН 77

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ -СТРЕЛА

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ " БДИН" - ВИДИН

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА САМБО И ДЖУДО

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "БДИН-ВИДА"

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "БОНОНИЯ 21"

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

СДРУЖЕНИЕ ПО ЕКОЛОГИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ СОПД

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ - БЪДИН

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТЕН КЛУБ ВИДА МОТОР ТИМ

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ДРУЖЕСТВО - ВИДИН

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ "ВЕДЕРНИК"

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ МИДЖУР

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ БАЛКАН

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА "БДИНЦИ 2000"

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СОУ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Education; Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ВИДАБАСКЕТ"

Region: Vidin
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ФЛОРЕНТИН

Region: Vidin
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
New Search