Становище в отговор на наблюденията на комисаря по правата на човека към Съвета на Европа Томас Хамарберг за правата на децата в ...

Становище

на Фондация Лумос

 

Това становище е в отговор на наблюденията на комисаря по правата на човека към Съвета на Европа Томас Хамарберг за правата на децата в институциите и коментарите на българското правителство по тях, в които се споменава приносът на Лумос.

 

Както г-н Хамарберг отбелязва и днес в някои институции нивото на грижа е под необходимия стандарт. Това в особена степен важи за децата с увреждания. Комисарят цитира наблюденията си, че за съжаление все още има места, където нехуманнитеи унизителни практики са факт.

Положително е, че в отговорите си българското правителство потвърждава ангажимента си да подобри живота на децата, които живеят в институции, вместо в семейна среда. В тази връзка Лумос напомня, че затварянето на големите институции и откриването на новите услуги в общността е само първата стъпка. От решаващо значение за постигане на желаната промяна за децата в България ще бъде ясно демонстрираната политическа воля, подкрепена с необходимите ресурси в този критичен за целия процес момент.

 

Публикувано от:

Лумос

 

Сходни публикации

26.08.2016
Промените в правилника на Фонда за лечение на деца затрудняват достъпа до лечение

И отново за Петър Москов и Фонда за лечение на деца.Вчера министърът е казал, че "Според новите правила ...

22.07.2016
Национална мрежа за децата изрази становище по проект за изменение на Правилника за дейността на „Фонд за лечение на деца“ Национална мрежа за децата изрази становище по проект за изменение на Правилника за дейността на „Фонд за лечение на деца“

Национална мрежа за децата се присъединява към изразените от редица родители, родителски и ...

28.04.2016
БДФ с отворено писмо до гл. редактор на в. „Труд”  Петьо Блъсков БДФ с отворено писмо до гл. редактор на в. „Труд" Петьо Блъсков

БДФ написа отворено писмо до главния директор на в. "Труд" Петьо Блъсков във връзка с публикувания на 2 ...