Search parameters

results found 1 (1.755 seconds)

Участие на ИВАНКА КАЗАКОВА в управлението на НПО

 

ОП

Union of Disabled People in Bulgaria

: Sofia
Type: Association
Scope of activity: Healthcare, patients’ rights
Представляващи: Стоян Манолов, Красимира Любенова Томова, Красимир Петков Коцев
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Красимир Петков Коцев, Ваньо Станков Диков, Веселин Димитров Неков, Донка Тилева Харизанова, Иван Лазов Петков, Кирил Иванов Анов, Латин Банков Мусабашев, Мария Атанасова Илчева, Сребрьо Димитров Димитров, Стефан Панайотов Кондаков, Тодор Христов Сарийски
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ПЕТРАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ВАРНАЛИЕВА, ИВАНКА ИВАНОВА КАЗАКОВА, ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛАКОВ, НАЧО МИТОВ НАЧЕВ, КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЕВ, ЖЕЛЯЗКА КОСТАДИНОВА ВЪЛЕВА, КИРИЛ ИВАНОВ АНОВ, СМИЛЯНКА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА, СТЕФКА СЛАВЕВА РАЧЕВА, ЛАТИН БАНКОВ МУСАБАШЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Legend of symbols
 

The organization has updated its information in the database during the past year.

 

The organization has not updated its information in the database during the past year.

PR

Private benefit

PU

Public benefit