Search parameters

results found 1 (1.342 seconds)

Участие на КАЛИН ПЕТКОВ в управлението на НПО

 

ОП

Sports Club Black Dragon

: Sofia
Type: Сдружение – спортен клуб/федерация
Scope of activity: Community center activities;   Физическо възпитание и спорт;   Other
Представляващи: Петър Драгоев
Членове на управителния орган: Петър Драгоев, Владимир Андреев
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ПЕТЪР СИМЕОНОВ ДРАГОЕВ, ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ, КАЛИН ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Legend of symbols
 

The organization has updated its information in the database during the past year.

 

The organization has not updated its information in the database during the past year.

PR

Private benefit

PU

Public benefit