Search parameters

results found 6 (1.334 seconds)

Участие на ЛЮБОМИР НОКОВ в управлението на НПО

 

ОП

Д
Begach Running Club

: Sofia
Type: Сдружение – спортен клуб/федерация
Scope of activity: Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Еленко Еленков, Григор Върбанов
Членове на управителния орган: Весела Банчева, Владислав Константинов, Григор Върбанов, Еленко Еленков, Станислав Иванов
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ЕЛЕНКО ИВАНОВ ЕЛЕНКОВ, ГРИГОР ЦВЕТАНОВ ВЪРБАНОВ, ДЕЯН СВЕТОСЛАВОВ ПЕТКОВ, ЛЮБОМИР СТОЯНОВ НОКОВ, СТАНИСЛАВ ГОРАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

Д
Bulgarian Food Bank

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Other
Представляващи: Цанка Миланова
Членове на управителния орган: Владимир Давчев, Ангелин Ангелов, Славита Джамбазова, Любомир Ноков, Ивайло Найденов
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ЙВАЙЛО ГРОЗДАНОВ НАЙДЕНОВ, ЦАНКА ХРИСТОВА МИЛАНОВА, ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ ДАВЧЕВ, АНГЕЛИН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ, СЛАВИТА ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА, МАРИНА ВЕСЕЛИНОВА БРАКАЛОВА

 

ОП

Foundation Outward Bound Bulgaria

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Education;   Social;   Other
Представляващи: Катюша Павлова
Членове на управителния орган: Димитър Паница, Любомир Ноков, Уорд Милър, Красимир Янев, Иван Тонев
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ЛЮБОМИР СТОЯНОВ НОКОВ, УОРД МИЛЪР, ДИМИТРИЙ - ИВАН ЕВСТАТИЕВ ПАНИЦА, КРАСИМИР ЗЛАТАНОВ ЯНЕВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ ТОНЕВ, КАТЮША АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

 

ОП

Д
Gorichka

: Sofia
Type: Association
Scope of activity: Local initiative groups;   Education;   Environment
Представляващи: Йоанна Митова
Членове на управителния орган: Любомир Ноков, Магдалена Малеева, Олга Апостолова
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАЛЕЕВА, ЛЮБОМИР СТОЯНОВ НОКОВ, ОЛГА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

 

ОП

Д
Outward Bound Bulgaria

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Promotion of philanthropy/volunteerism;   Education
Представляващи: Катюша Павлова - Изпълнителен Директор
Членове на управителния орган: Любомир Ноков, Уорд Милър, Катюша Павлова

 

ОП

Д
TimeHeroes Foundation

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Promotion of philanthropy/volunteerism
Представляващи: Павел Кунчев
Членове на управителния орган: Йордан Жечев, Звезда Ванкова, Момчил Рогелов, Красимира Величкова, Любомир Ноков, Павел Кунчев, Траян Траянов, Яна Бюрер Тавание
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ЯНА БОРИСЛАВОВА БЮРЕР-ТАВАНИЕ, ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ КУНЧЕВ, АЛЕК АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Legend of symbols
 

The organization has updated its information in the database during the past year.

 

The organization has not updated its information in the database during the past year.

PR

Private benefit

PU

Public benefit