Search parameters

results found 3 (1.174 seconds)

Участие на УОРД МИЛЪР в управлението на НПО

 

ОП

Д
Bulgarian Environmental Partnership Foundation

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Promotion of philanthropy/volunteerism;   Education;   Environment
Представляващи: Любомира Колчева - Директор, Румяна Велинова - Председател На Настоятелството, Катерина Йочева - Зам.-Председател На Настоятелството
Членове на управителния орган: Румяна Велинова, Катерина Йочева, Росен Цонев
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ, УОРД ДАНИЕЛ МИЛЪР, НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕНОВ, ДИАНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА, ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕРГИНОВ

 

ОП

Foundation Outward Bound Bulgaria

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Education;   Social;   Other
Представляващи: Катюша Павлова
Членове на управителния орган: Димитър Паница, Любомир Ноков, Уорд Милър, Красимир Янев, Иван Тонев
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ЛЮБОМИР СТОЯНОВ НОКОВ, УОРД МИЛЪР, ДИМИТРИЙ - ИВАН ЕВСТАТИЕВ ПАНИЦА, КРАСИМИР ЗЛАТАНОВ ЯНЕВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ ТОНЕВ, КАТЮША АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

 

ОП

Д
Outward Bound Bulgaria

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Promotion of philanthropy/volunteerism;   Education
Представляващи: Катюша Павлова - Изпълнителен Директор
Членове на управителния орган: Любомир Ноков, Уорд Милър, Катюша Павлова

 
 
Корекция на търсенето
 
Legend of symbols
 

The organization has updated its information in the database during the past year.

 

The organization has not updated its information in the database during the past year.

PR

Private benefit

PU

Public benefit