Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
27

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

Актуално
Набират се проекти за финансиране по Програма LIFE на ЕК

Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на ...

Актуално
Opportunity Fund

Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски и проромски ...

линк към страница
Актуално
Творческа Европа - възможности за финансиране

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата ...

линк към страница
Актуално
OAK Foundation: Issues Affecting Women ProgrammeСрок за кандидатстване: от 14 септември 2016 до 14 септември 2016

In the Issues Affecting Women Programme, we seek to contribute to a world in which women are safe ...

Актуално
Обява за откриване на процедура чрез подбор по ОПДУ за граждански контрол върху реформата в съдебната системаСрок за кандидатстване: до 28 април 2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския ...

линк към страница
Актуално
Покана за предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ – КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на умениятаСрок за кандидатстване: до 02 май 2017

В Официалния вестник на ЕС от 26 януари е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа на спектакли и концерти в страната в областта на професионалното музикално изкуствоСрок за кандидатстване: до 02 май 2017

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАНа основание чл.14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.5, т.17 и ...

линк към страница
Актуално
Подкрепа на спектакли в страната в областта на професионалното танцово изкуствоСрок за кандидатстване: до 02 май 2017

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА На основание чл.14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.5, т.17 и ...

линк към страница
Актуално
Наградата на ЮНЕСКО за образование на момичета и жениСрок за кандидатстване: до 05 май 2017

Наградата на ЮНЕСКО за образование на момичета и жени отличава иновационния принос на физически лица, институции ...

линк към страница
Актуално
Втора сесия на столична програма "Култура” – 2017 г. за "Външна и вътрешна мобилност”, Направление 3: "Културни диалози”Срок за кандидатстване: от 09 април 2017 до 09 май 2017

В изпълнение на Решение № 580/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция "Култура", ...

линк към страница
Актуално
Национален фонд „Култура" обявява конкурс по програма „Дебюти"Срок за кандидатстване: от 30 март 2017 до 10 май 2017

Конкурсът е за финансиране на: — творци (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, ...

линк към страница
Актуално
Покана за кандидатстване за харта за мобилност 2017, сектор "Професионално образование и обучение" на ключова дейност 1Срок за кандидатстване: до 17 май 2017

Публикувана е Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в ...

свали документ
Актуално
Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 годинаСрок за кандидатстване: до 17 май 2017

В изпълнение на политиките за младежта Министерството на младежта и спорта разработи Национална ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на предложения за изграждане на капацитет на гражданското общество и мониторинг на изпълнението на национални стратегии за интегриране на ромитеСрок за кандидатстване: до 19 май 2017

ВъведениеНастоящата покана за представяне на предложения цели привличането на 90 различни неправителствени ...

линк към страница
Актуално
Erasmus+, КД3: Подкрепа за реформиране на политиката "Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж" Срок за кандидатстване: до 22 май 2017

Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване чрез ...

линк към страница
Актуално
Европейски награди "Зачитане на опита на хората, живеещи с деменция"Срок за кандидатстване: до 28 май 2017

The European Foundations` Initiative on Dementia (EFID) launches the European Awards:"Valuing the expertise of ...

линк към страница
Актуално
Програма „Зелена София" 2017Срок за кандидатстване: до 29 май 2017

Столична община открива процедура за кандидатстване по програма "Зелена София" 2017 г.Целта на Програмата е да ...

линк към страница
Актуално
Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”Срок за кандидатстване: до 31 май 2017

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на кандидатури 2017 г. в трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.)Срок за кандидатстване: до 15 юни 2017

Поканата за представяне на кандидатури „Здраве – 2017 г." в рамките на Третата програма за действие на Съюза в ...

линк към страница
Актуално
Развитие на капацитет в областта на детските праваСрок за кандидатстване: до 29 юни 2017

Priorities and activities to be fundedPriorityProjects shall support capacity building of professionals working ...

линк към страница
Актуално
Награда "Рожден ден" за намаляване на броя на смъртни случаи на майки и новородени Срок за кандидатстване: до 06 септември 2017

The "Birth Day" Prize is an initiative of the European Commission. The Bill & Melinda Gates Foundation (or the ...

линк към страница
Актуално
Програма „Еразъм+"Срок за кандидатстване: до 04 октомври 2017

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+": Ключово ...

линк към страница
Грантове за младежки проекти в областта на екологията

Търсят се велики хора с велики проекти. Млади хора, с доказана страст в избраната от тях тема, внимателен анализ ...

линк към страница
Финансова подкрепа от Европейската младежка фондация

Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за ...

линк към страница
Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 г.

Публикувана е Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+" за 2016 година. Основните промени ...

линк към страница
Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месецМикрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага ...

линк към страница
2016 Call for proposals for LIFE Grants

The Commission invites legal persons (entities) registered in the European Union (EU) to present proposals for ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране