Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
28

Корекция на търсенето

открити резултати 5 (3.280 секунди)

Участие на Румен Рашев в управлението на НПО

 

ОП

ЗА ЧИСТИ СЕЛИЩА

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЙОРДАН СТЕФАНОВ МИХТИЕВ, ИВЕЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕЦОВА, ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ЧАНЕВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ, САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ, СТЕФАН РАЧКОВ СТЕФАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН СТЕФАНОВ МИХТИЕВ, ИВЕЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕЦОВА, ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ЧАНЕВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ, САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ, СТЕФАН РАЧКОВ СТЕФАНОВ

 

ОП

Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ)

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Местни инициативни групи;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Гинка Чавдарова
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Дора Янкова, Пенка Пенкова, Хасан Азис, Златко Живков, Андрей Иванов, Арбен Мименов, Борислав Гуцанов, Владимир Москов, Георги Димитров, Детелина Николова, Димитър Николов, Емил Атанасов, Иван Аспарухов, Иво Андонов, Росица Янакиева, Румен Видов, Румен Рашев, Славчо Атанасов, Стефан Дамянов, Стефан Танев, Танер Али
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗЛАТКО СОФРОНИЕВ ЖИВКОВ, ИВАН АСПАРУХОВ ЦАНОВ, ПЕНКА НЕДЕЛКОВА ПЕНКОВА, РУМЕН АНГЕЛОВ ВИДОВ, ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ, БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ, ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА, ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ, СТЕФАН ДАМЯНОВ НИКОЛОВ, ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ, ХАСАН АЗИС ИСМАИЛ, АРБЕН МУСТАФОВ МИМЕНОВ, ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ, ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ, РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА, АНДРЕЙ МИРЧЕВ ИВАНОВ, АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ, ОРХАН ШАБАН МЮМЮН

 

ОП

ПОЛИТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ, ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВ ДАЙНОВ, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, МИЛЕНА МИЛКОВА НЕДЕВА, ОГНЯН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ, СВЕТЛАНА КРЪСТЕВА ЛОМЕВА, СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ, ГРЕГ СИМСЪН, КРИС ПУЛ, ЛИНДЗИ ЛОЙД, ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВИЧ, ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, АННА СТЕФАНОВА ГОЧЕВА, ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА ЛОЗАНОВА, АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ПОЛИТОВ, ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ, ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВ ДАЙНОВ, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, МИЛЕНА МИЛКОВА НЕДЕВА, ОГНЯН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ, СВЕТЛАНА КРЪСТЕВА ЛОМЕВА, СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ, ГРЕГ СИМСЪН, КРИС ПУЛ, ЛИНДЗИ ЛОЙД, ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВИЧ, ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, АННА СТЕФАНОВА ГОЧЕВА, ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА ЛОЗАНОВА, АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ПОЛИТОВ, ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕГРАДОВЕ-ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА 21 ВЕК

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАН ЙОТОВ ЛАЛОВ, АТАНАС ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ, ГОРГИ ПЕТРОВ БАКАЛОВ, ДОЙНО ХРИСТОСКОВ ДОЙНОВ, ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ ДОМУСЧИЕВ, ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ, МАРКО АТАНАСОВ СЕМОВ, МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ, СПАСКА ГЕОРГИЕВА РАШЕВА, ЦЕНО ПАВЛАВ ГЛОГОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ЙОТОВ ЛАЛОВ, АТАНАС ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ, ГОРГИ ПЕТРОВ БАКАЛОВ, ДОЙНО ХРИСТОСКОВ ДОЙНОВ, ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ ДОМУСЧИЕВ, ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ, МАРКО АТАНАСОВ СЕМОВ, МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ, СПАСКА ГЕОРГИЕВА РАШЕВА, ЦЕНО ПАВЛАВ ГЛОГОВ

 

ОП

ХАНДБАЛЕН КЛУБ ВЛАДИСЛАВ-2009

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РУМЕН ИВАНОВ СТОЙКОВ, ЕКАТЕРИНА МОСКОВА ЙОРДАНОВА, ИЛИЯНА ДИМИТРОВА МАНЕВА, ИВАН ПЪРВАНОВ ИВАНОВ, ПЕТЬО ПЕНЕВ СТОЯНОВ, МИТЮ СТОЯНОВ МАРИНОВ, РУМЕН СТЕФАНОВ РАШЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУМЕН ИВАНОВ СТОЙКОВ, ЕКАТЕРИНА МОСКОВА ЙОРДАНОВА, ИЛИЯНА ДИМИТРОВА МАНЕВА, ИВАН ПЪРВАНОВ ИВАНОВ, ПЕТЬО ПЕНЕВ СТОЯНОВ, МИТЮ СТОЯНОВ МАРИНОВ, РУМЕН СТЕФАНОВ РАШЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци