Български   3468 NGOs


New Search

Organization Name:
Field of activity:
Region:
Last Update:
NGO Type:
Statute:
PU

СПОРТЕН КЛУБ "АПРИЛЕЦ"

Region: Yambol
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КАБИЛЕ

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity: Physical education and sport
PU

КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА "ТУНДЖА"

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity: Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ТВЪРДИ ТЕЛА

Region: Yambol
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
PU

БОКСОВ КЛУБ "ДИАМПОЛИС"

Region: Yambol
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

ЛОВНО -РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО "ДИАНА"

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity: Physical education and sport
PU

СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНВАЛИДИ ЯМБОЛ 99

Region: Yambol
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
PU

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ ЯМБОЛ

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity: Healthcare, patients’ rights; Physical education and sport
PU

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ-СТРАЛДЖА

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity: Physical education and sport
PU

КЛУБ МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - ЯМБОЛ

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity:
PU

ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР "СТРАЛДЖА"

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity:
PU

ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА МАЛЦИНСТВАТА

Region: Yambol
Type: Foundation
Field of activity: Arts and culture
PU

МИЛОСЪРДИЕ-01-ЯМБОЛ

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity: Legislation, advocacy, public policies
PU

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО МГ "АТАНАС РАДЕВ"

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity:
PU

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГИМНАЗИЯ "СВ.КЛ.ОХРИДСКИ"

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity: Education
PU

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО " ВАСИЛ ЛЕВСКИ "

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity:
PU

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - ЯМБОЛ

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Education; Physical education and sport
PU

СК "ХЕРКУЛЕС'

Region: Yambol
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Healthcare, patients’ rights; Physical education and sport
PU

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity:
PU

СПОРТЕН КЛУБ "КИОКУШИН"

Region: Yambol
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
123456...9
New Search