Search parameters

results found 4 (2.123 seconds)

Участие на ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ в управлението на НПО

 

ОП

Д
`Young, Active, Creative` Association

: Plovdiv
Type: Association
Scope of activity: Youth issues, policies and research;   Promotion of philanthropy/volunteerism;   Gender issues
Представляващи: Катя Алексиева-Стойнова – Председател
Членове на управителния орган: Ивелина Арабаджиева, Соня Станчева
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ТАНЯ КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА, СОНЯ СТАНИМИРОВА СТАНЧЕВА, ЙОРДАН ХРИСТОВ ТОДОРОВ, ИВАН ВИДОЛОВ РАЧЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

 

ОП

Д
Eurorazvitie 2007

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Arts and culture;   Education;   Social
Представляващи: Кристина Иванова Върбанова
Членове на управителния орган: Кристина Иванова Върбанова
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ВЪРБАНОВ, ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТАНЕВ, КРИСТИНА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

 

ЧП

Ruse Chamber of Commerce and Industry

: Ruse
Type: Association
Scope of activity: Economic development
Представляващи: Валери Андреев - Председател, Милен Добрев - Изп. Директор
Членове на управителния орган: 1.Валери Людмилов Андреев, 2.Иван Стефанов Черкезов, 3.Боряна Георгиева Манолова, 4.Божидар Иванов Йотов, 5.Венцислав Христов Алексиев, 6.Васил Христов Ботев, 7.Иван Добрев Милев, 8.Иван Николаев Иванов, 9.Камен Рачев Обрешков, 10.Маргарит Петков Вутов, 11.Пламен Великов Великов, 12.Радослав Йонков Йонков 13.Ясен Дочев Георгиев
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ВАЛЕРИ ЛЮДМИЛОВ АНДРЕЕВ, ВАСИЛ БОНЧЕВ ПЕНЧЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ, МАРГАРИТ ПЕТКОВ ВУТОВ, МИЛЕН ДОБРИНОВ ДОБРЕВ, РАДОСЛАВ ЙОНКОВ ЙОНКОВ, ЦВЕТОМИР ДОНЕВ КОНОВ

 

ОП

WAD foundation

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Arts and culture;   Youth issues, policies and research;   Gender issues
Представляващи: Севдалина Петрова Войнова, Председател На Управителния Съвет
Членове на управителния орган: Севдалина Петрова Войнова, Председател На Управителния Съвет, Венцислав Христов Панчев, Социолог, Бивш Зам.министър На Образованието, Андрей Атанасов Иванов, Икономист, Политолог, Независим Консултант, Златка Петрова Пандева, Учредител На Жар, Координатор В Australian Science And Research Liaison Office-Sofia, Даниела Цветкова Елдърова, Адвокат, Учредител На Жар, Радка Генкова Вълкова - Гергишанова, Учредител На Жар, Преводач На Свободна Практика
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА ВОЙНОВА, АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ, ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПАНЧЕВ, ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПАНДЕВА, РАДКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА ГЕРГЕШАНОВА, ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА ЕЛДЪРОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Legend of symbols
 

The organization has updated its information in the database during the past year.

 

The organization has not updated its information in the database during the past year.

PR

Private benefit

PU

Public benefit