Български   3380 NGOs


New Search

Organization Name:
Field of activity:
Region:
Last Update:
NGO Type:
Statute:
PU

Uchi.bg

Region: Sofiya
Type: Foundation
Field of activity: Education
Official representative: Мария Иванова
Members of the Board: Александър Александров
PU VL

Rakitovo in the 21-th Century

Region: Pazardjik
Type: Association
Field of activity: Healthcare, patients’ rights; Economic development; Education
Official representative: Стефан Видаркински
Members of the Board: Ани Тупарова, Илия Терзиев, Мария Баева, Мария Иванова
: СТЕФАН ТРИФОНОВ ВИДАРКИНСКИ, ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ, МАРИЯ ТОДОРОВА БАЕВА, МАРИЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА, АНИ ТОДОРОВА ТУПАРОВА
PU

Varna Diving Center

Region: Varna
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Physical education and sport
Official representative: Момчил Стойчев Стойчев
Members of the Board: Момчил Стойчев, Мария Иванова, Антон Атанасов
: МОМЧИЛ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, АНТОН КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ
PU VL

HARS

Region: Sofiya
Type: Foundation
Field of activity: Protection of human rights; Youth issues, policies and research; Social
Official representative: Мария Генчева Иванова
Members of the Board: Мария Генчева Иванова, Виолета Петрова Николова, Недка Пенчева Пенчева
: МАРИЯ ГЕНЧЕВА ИВАНОВА, НЕДКА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА, ВИОЛЕТА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
PU

Informative Society

Region: Burgas
Type: Association
Field of activity: IT development
Official representative: Xxx Xxx
Members of the Board: Управителен съвет: Георги Желязков Желязков, Елисавета Христова Ненова, Мария Николова Иванова
: ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА НЕНОВА, МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
PU

National Centre for Health and Social Initiatives

Region: Sofiya
Type: Foundation
Field of activity: Social
Official representative: Марио Сърбинов, Мария Иванова
Members of the Board: Управителен съвет: Марио Богомилов Сърбинов, Мария Николова Иванова, Недялка Милкова Ведър
: МАРИО БОГОМИЛОВ СЪРБИНОВ, МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА, НЕДЯЛКА МИЛКОВА ВЕДЪР
PU

Region: Burgas
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Education
: МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА, РОСИЦА ЯНЕВА КРЪСТЬОВСКА, КЕРКА ДИМИТРОВА МИНКОВА, МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА БАНКИНА, ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ВЪЖАРОВА, ДЯНКО ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ, АДРИАН ЕМИЛИАНОВ ХАДЖИЕВ
PU

Region: Veliko Tarnovo
Type: Association
Field of activity:
: ИВАН НИКОЛОВ МАНЧЕВ, ЮЛИЯН ЕВТИМОВ ТИМОВ, АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГАЧКОВ, ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, МАРИЕТА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА, ИВАН ЙОРДАНОВ ГАВРАИЛОВ
PU

Region: Kardjali
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Education
: МАРИЯ МАРИНОВА ЦОНОВА - ИВАНОВА, АТАНАС ЮЛИЯНОВ ТОСКОВ, АНДРЕЙ МИТКОВ БАШЕВ, АНДРЕЙ АСЕНОВ ЧЕЛЕБИЕВ, АХМЕД САЛИЕВ АЛАМУДЖЕВ, БОЯН МИНЧЕВ БОЯДЖИЕВ, МЛАДЕН СИМЕОНОВ ЛУДКОВ
PU

Region: Montana
Type: Foundation
Field of activity:
: ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ, ЕВГЕНИЙ АНТОНОВ ТОНЕВ, МАРИЯ ЦВЯТКОВА ИВАНОВА, ТЕОДОРА ИВАНЧЕВА ПОЛИМЕНОВА, СТЕФАН ИЛИЕВ СТЕФАНОВ, РАЛИЦА ИВАНЧЕВА СИМЕОНОВА ГАНЕВА, АНТОНИО ДЕ МАРИЯ
PU

Region: Sliven
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГОЛОВ, ВЯРА ХАРУТЮН ПЕХЛИВАНОВА, МИХАИЛ МИТКОВ ИЛИЕВ, МАРИЯ ЩИЛИЯНОВА ИВАНОВА, ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА
PU

Region: Shumen
Type: Association
Field of activity: Education
: ВЕСЕЛКА ВЕСКОВА ГЕОРГИЕВА, ВЪРБАН ДИМОВ ВЪРБЕВ, МАРИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, МИЛКО НЕДЕВ ДУЧЕВ, РАЙЧО ЖЕКОВ РАЧЕВ
PU

Region: Sofiya
Type: Foundation
Field of activity: Physical education and sport
: МАРИЯ МАРИНОВА ЦОНЕВА-ИВАНОВА
PU

Region: Sofiya
Type: Association
Field of activity: Physical education and sport
: ИВАН ВАСИЛЕВ ТОШЕВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕРГОВ, МАРИЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОВА, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ФАРФАРОВ, МАРИЯ КОЦЕВА ИВАНОВА, ЯСЕН ДИМИТРОВ СЯРОВ, ДИМИТЪР АНТОНОВ ДИМИТРОВ
PU

Region: Sofiya
Type: Association
Field of activity:
: МАРИЯ КРЪСТАНОВА ИВАНОВА
PU

Region: Sliven
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
: ГАЛИНА НИКОЛАЕВА КОСТАДИНЧЕВА, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА, ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА ЦАРЕВА
PU

Region: Yambol
Type: Association
Field of activity: Arts and culture
: НАТАША ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА, ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ, СТОЙКА СТОЕВА ЦИНКОВА, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
PU

Region: Sliven
Type: Association
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
: ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА ЦАРЕВА, ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
PU

Region: Pleven
Type: Association
Field of activity: Education; Children; Physical education and sport
: АТАНАСКА НИКОЛАЕВА НЕДЕВА, ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ, ФЕВЗИ ИСМАИЛОВ НИАЗИЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА, РОСЕН ЦАНКОВ КОЕВ, РУЗИЕ ДАИЗЛОВА ЮМЕРОВА, ТРИФОН СПАСОВ ТРИФОНОВ
PU

Region: Burgas
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
: ХРИСТО ПЕЕВ КАРАКАШЕВ, МАРИЯ ПАВЛОВА ИВАНОВА, ЯНА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
New Search
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77
Notice: Undefined index: MembersOfTheBoardCR in file /var/www/html/root/organizations/php/view.base.php on line 77