Search parameters

results found 3 (1.303 seconds)

Участие на РОСЕН ПЕТРОВ в управлението на НПО

 

ОП

Д
ANIMAL HOPE VARNA

: Varna
Type: Foundation
Scope of activity: Protection of human rights;   Promotion of philanthropy/volunteerism;   Children
Представляващи: Светла Димитрова Димитрова
Членове на управителния орган: Светла Димитрова Димитрова, Деян Ангелов Кирязов, Ирина Валентинова Ангелова, Теодор Тодоров Панков, Любляна Димитрова Яковлева
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, МАЯ ДИМИТРОВА ГОЛЕМАНОВА, ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА БАЙНОВА, РОСЕН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ, ДЕЯН АНГЕЛОВ КИРЯЗОВ

 

ОП

Д
Kids with Developmental Problems Foundation

: Sofia
Type: Foundation
Scope of activity: Healthcare, patients’ rights;   Children;   Social
Представляващи: Анита Kънчева
Членове на управителния орган: Анита Живкова Кънчева, Мария Зисис Анагнестос -Стефанова, Радостина Златкова Димитрова, Дамян Василев Стоянов, Христо Иванов Петров
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ, АНИТА ЖИВКОВА КЪНЕВА, РОСЕН ТОДОРОВ ПЕТРОВ, ВЕЛИКА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА, ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ, МАРИЯ ЗИСИС АНАГНЕСТОС-СТЕФАНОВА, АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ, РАДОСТИНА ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА, ЗОЯ ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА, ДАНЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

 

ОП

Prosperity end futur for Blagoevgrad

: Blagoevgrad
Type: Association
Scope of activity: Protection of human rights;   Local initiative groups;   Environment
Представляващи: Първолета Иванова Евтимова
Членове на управителния орган: Надежда Войнова, Татяна Малинова, Елена Стаматова, Атанас Угринов
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: ПЪРВОЛЕТА ИВАНОВА ЕВТИМОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕБОВА, ДАФИНА ИВАНОВА ТЕОДОСИЕВА, ЕЛЕНА ПЕТКОВА СТАМАТОВА, МАРГАРИТА НИКОЛОВА ДИНОВА, МИЛА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА, НАДЕЖДА АНДОНОВА ВОЙНОВА, РОСЕН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, САШО МЕТОДИЕВ ВЪЖАРОВ, СТОЯН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ, ТАТЯНА ИВАНОВА МАЛИНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Legend of symbols
 

The organization has updated its information in the database during the past year.

 

The organization has not updated its information in the database during the past year.

PR

Private benefit

PU

Public benefit