NGO Profile

Association of Lions Clubs District130 Bulgaria

Association of Lions Clubs District130 Bulgaria

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основните асоциацията са: Да създава и насърчава духа на разбирателство между клубните членове и клубовете в страната и я свят; да способства за обединяването на клубовете в дух на приятелство, достойно членство и взаимно разбирателство; да създава добра организация и да укрепва връзките между клубовете в страната и чужбина; да координира съвместната дейност на клубовете в Дистрикта; да работи за създаване на нови клубове, международен обмен и контакти с други клубове по света; да провежда форуми за открити дискусии по важни обществени въпроси, с което да изрази своята гражданска позиция; да укрепва авторитета на Лайънизма в страната и в чужбина; да провежда дейност за превенция и лечение на лицата, страдащи от слепота, очни заболявания и други заболявания, както и различни видове зависимости.