NGO Profile

Cultural Association of the Arumans in Varna and Varna Region

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните и исторически ценности на армъните и приобщаването им към единната цялост на българския народ; съхранение и популяризиране на армънския език и култура; популяризиране на обичаите сред по-младите, запазване на армънската автентичност; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на армъните от Варна и областта;n активно сътрудничество с армънските организации от цяла Европа.